Mucormycosis Black Fungus

Mucormycosis Black Fungus દેશના સંખ્યાબંધ રાજ્યમાં બ્લેક ફંગસ (Black Fungus) ના વધી રહેલા કેસને ધ્યાનમાં લેતા કેન્‍દ્ર સરકારે Black Fungus

Read more →

STI 2021

GPSC published List of Eligible Candidates for appearing in the MainExamination of State Tax Inspector (Advertisement No. 109/2019-20) Total No.

Read more →

Staff Nurse Recruitment

Staff Nurse Recruitment – Gujarat Governmentસ્ટાફ નર્સ વર્ગ-3 ની ભરતી અંગેની જાહેરાત (જગ્યા વધારો) Gujarat Government’s Department Commissionerate Of Health

Read more →

Current Affairs

1. Cabinet Approves proposal for creating of the Legislative Council in West Bengal કેબિનેટ દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનપરિષદ (the Legislative

Read more →

Daily Current Affairs

તાજેતરના સંઘર્ષના કારણો Al-Aqsa Mosque (અલ-અક્સા મસ્જિદ) માં અથડામણ:  Jerusalem (જેરૂસલેમ) ની અલ-અક્સા મસ્જિદ ના દંંગામાં ઇઝરાઇલી પોલીસ, પેલેસ્ટેનીઓ સાથે

Read more →