Cyclone Yaas

Cyclone Yaas Cyclone Yaas 22 મે 2021 ની આસપાસ ઉત્તર અંદમાન સમુદ્ર પર અને પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડીની બાજુમાં નીચા દબાણવાળા

Read more →

Current Affairs 20/05/2021

Daily Current Affairs News Notes – 20 May 2021 1. UNESCO World Heritage Sites યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સની ભારતની કામચલાઉ

Read more →